CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 10/12/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 10/12/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 10/12/2013

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Các thôn Tân Sơn, Diêm Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh; tổ dân phố 2, 3 phường Hải Đình từ 07h00 đến 08h30 ngày 04/12.

Các thôn Đức Thủy, Đức Hoa xã Đức Ninh từ 09h00 đến 10h30 ngày 04/12.

Các tổ dân phố 7, 8, 10, 11 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố Đức Trường, Diêm Bắc 1, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Tân phường Đức Ninh Đông từ 07h30 đến 09h00 ngày 05/12.

Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý; tổ dân phố 3, 6 phường Nam Lý; thôn Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 09h30 đến 11h00 ngày 05/12.

Tổ dân phố 6 phường Bắc Lý; các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh từ 13h30 đến 15h00 ngày 05/12.

Tổ dân phố 1, 5 phường Hải Thành từ 15h30 đến 17h00 ngày 05/12.

Tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh từ 06h00 đến 07h30, từ 17h00 đến 18h00 ngày 05/12 và từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/12.

Các Nhà máy, xí nghiệp thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới từ 07h00 đến 17h30 ngày 07/12.

2. Huyện Lệ Thủy:

Xã Cam Thuỷ, Ngư Thuỷ Bắc; HTX Xuân Hồi xã Liên Thủy; HTX Thanh Mỹ xã Thanh Thủy từ 07h00 đến 15h30 ngày 04/12.

Các xã Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Hưng Thủy từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.

Thôn Phú Hòa xã Phú Thủy từ 07h00 đến 12h30 ngày 05/12.

HTX Tuy Lộc xã Lộc Thuỷ; HTX Đại Phong xã Phong Thuỷ từ 07h00 đến 17h30 ngày 06/12.

Xã Hồng Thuỷ từ 17h00 đến 18h00 ngày 08/12.

3. Huyện Quảng Ninh:

Thôn Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh từ 06h00 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 05/12.

Thôn Lệ Kỳ xã Vĩnh Ninh từ 06h00 đến 18h00 ngày 05/12.

Các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh; các xã Hàm Ninh, Võ Ninh từ 06h00 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 trong các ngày 07, 09/12.

Các thôn Hà Thiệp xã Võ Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh Từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 07, 09/12.

Các thôn Bắc Trung, Nam Trung, Mỹ Trung xã Gia Ninh từ 17h00 đến 18h00 ngày 08/12.

Thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; Thôn Nam Long xã Xuân Ninh; xã Vĩnh Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/12.

Các thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh; thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xxa Vạn Ninh từ 06h30 đến 17h30 trong các ngày 09, 10/12.

Các thôn Hà Thiệp, Tây Trung xã Võ Ninh từ 06h00 đến 18h00 ngày 09/12.

Các thôn Mỹ Trung, Nam Trung, Bắc Trung xã Gia Ninh từ 06h00 đến 18h00 ngày 10/12.

4. Huyện Bố Trạch:

Các TK 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch Từ 07h00 đến 17h30 trong các ngày 04, 05/12.

Các TK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; thị trấn Nông trường Việt Trung; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch;  thôn 3 xã Trung Trạch từ 07h00 đến 17h30 ngày 07/12.

Các TK 3, 4, 8 thị trấn Hoàn Lão; các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc. Thôn 3 xã Trung Trạch từ 07h00 đến 17h30 ngày 10/12.

5. Huyện Quảng Trạch:

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá từ 06h00 đến 07h30 ngày 07/12 và từ 17h00 đến 18h30 ngày 09/12.

Các xã Quảng Hưng, Quảng Tiến, Quảng Tùng, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Châu từ 06h30 đến 18h30 ngày 10/12.

 Các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; các xã Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà từ 17h00 đến 18h30 ngày 10/12.

Các thôn Phà Bắc Cầu Gianh xã Quảng Thuận từ 13h00 đến 18h00 ngày 10/12.

6. Huyện Tuyên Hóa:

Thị trấn Đồng Lê Các xã Lê Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá, Hương Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch, Sơn Hoá, Nam Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá từ 12h30 đến 17h30 ngày 06/12.

Xã Lâm Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 05/12.

Xã Ngư Hóa từ 06h30 đến 18h30 ngày 10/12.

7. Huyện Minh Hóa:

Các xã Hoá Thanh, Trọng Hoá, Dân Hoá, Yên Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 05/12.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...