CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 11/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 11/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 11/11/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/11/2014 đến ngày 11/11/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 10 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 05/11

Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/11

Tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 05/11

Các tổ dân phố 1, 12 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 05/11 và từ 07h00 đến 17h30 ngày 06/11

Tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 07/11

Các tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Sơn

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 07/11

Các tổ dân phố 8, 9, 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý; các thôn 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 xã Lộc Ninh

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 16h30 đến 18h00 ngày 08/11

Các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 xã Lộc Ninh

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 08/11

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 05/11

Thôn Xuân Sơn xã Trường Sơn

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 05/11 và từ 08h00 đến 11h30 ngày 06/11

Bản Khe Cát Lâm trường Trường Sơn

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 05/11 và từ 13h00 đến 16h30 ngày 06/11

Các tiểu khu 5, 6 thị trấn Quán Hàu; xã Vĩnh Linh; các thôn Lệ Kỳ, Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 16h00 đến 17h00 ngày 09/11

Khu Làng Nghề thị trấn Quán Hàu

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 09/11

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tiểu khu Xung Kích, Lâm Trường Ba Rền thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 05/11

Các thôn Thanh Hưng, Thanh Bình xã Hưng Trạch

Từ 07h30 đến 11h30 ngày 05/11

Các tiểu khu Hữu Nghị, Sao Vàng thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 07h00 đến 08h30 các ngày 07, 10/11 và từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/11

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 06h30 đến 08h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 08/11

Thôn Thanh Khê xã Thanh Trạch; thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 08/11

Các tiểu khu 9, Truyền Thống, Dũng Cảm, Làng quân nhân T92 thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/11

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Hạ Lý, Tùng Lý, Hòa Lạc, Đất Đỏ xã Quảng Châu

Từ 06h30 đến 18h00 các ngày 05, 07/11

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...