CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/01 ĐẾN 13/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/01 ĐẾN 13/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/01 ĐẾN 13/01/2015

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuẩn bị cho việc cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán theo kế hoạch từ ngày 07/01/2015 đến ngày 13/01/2015 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 8, 9, 10 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 3, 4, 5 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 07/01

Tổ dân phố 11 phường Nam Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 5 phường Hải Đình

Từ 09h30 đến 11h30 ngày 07/01

Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Nam Lý; thôn 3, 4, 11 xã Lộc Ninh

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 07/01

Các tổ dân phố 1, 2, 12 phường Nam Lý; thôn 10, 11 xã Lộc Ninh

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 07/01

Phường Đồng Sơn; xã Thuận Đức; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa; thôn 8, 9 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 06h30 ngày 07/01

Từ 17h50 đến 18h40 ngày 10/01

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 1, 2, 4 phường Đồng Sơn; thôn 5, 6, 7 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 18h40 trong các ngày 07, 08, 09, 10/01

Tổ dân phố 3 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 08/01

Tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình

Từ 09h30 đến 11h30 ngày 08/01

Các tổ dân phố 1, 3, 4, 5, 6 phường Đồng Phú

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 08/01

Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Phú

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 08/01

Các thôn Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 1, 3, 9, 10, 11, 14 phường Nam Lý

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 09/01

Tổ dân phố 2, 8 phường Nam Lý

Từ 05h30 đến 12h00 ngày 09/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Kiến Giang; các xã Mai Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Mỹ Thủy, Kim Thủy, Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc, Dương Thuỷ, Tân Thuỷ, Thái Thuỷ, Hưng Thuỷ, Sen Thuỷ, Ngư Thuỷ Trung, Phú Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 07/01

Thị trấn Lệ Ninh; các xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ, Sơn Thuỷ, Hoa Thuỷ, HTX Tam Hương xã Phú Thủy

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 12/01

3. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc; các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 05h30 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h30 trong các ngày 08, 10/01

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 12/01

Các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; Các xã Quảng Văn, Quảng Hoà

Từ 05h30 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h30 ngày 08/01

Các thôn Thanh Tân, Cao Cựu xã Quảng Hòa; xã Quảng Sơn

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 08/01

Xã Quảng Minh

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 08, 10/01

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/01

Xã Cảnh Dương; thôn Di Luân, Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/01

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 08, 10, 12/01

Các xã Lê Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá (trừ thôn Xuân Canh), Hương Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch, Thị trấn Đồng Lê (trừ khu vực Tam Đa)

Từ 06h00 đến 18h30 trong các ngày 08, 10, 13/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...