CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/10/2014 đến ngày 14/10/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 14 phường Nam Lý, tổ dân phố 15 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 08/10

Tổ dân phố 9 phường Bắc Lý

Từ 08h30 đến 10h30 ngày 08/10

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải

Từ 13h00 đến 16h30 ngày 08/10

Các thôn Đức Giang, Đức Thị, Đức Môn xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 08/10

Các tổ dân phố 8, 9, 10 phường Bắc Nghĩa

Từ 08h00 đến 11h30 ngày 09/10

Tổ dân phố Trạng phường Đồng Sơn

Từ 13h30 đến 16h00 ngày 09/10

Thôn Đức Điền xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 09/10

Thôn Đức Sơn xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 09/10

Các thôn Tân Sơn, Diêm Sơn xã Đức Ninh

Từ 13h00 đến 17h00 ngày 09/10

Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 07h00 đến 09h30 và từ 16h00 đến 17h00 ngày 10/10

Xã Quang Phú

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 10/10

Các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 10/10

Khu KTX trường Đại học Quảng Bình

Từ 08h00 đến 10h30 ngày 11/10

Các thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 11/10

Các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 13/10

Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 14/10

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Bắc Ninh xã Hải Ninh

Từ 06h30 đến 12h30 ngày 08/10

Các tiểu khu 5, 6 thị trấn Quán Hàu; xã Vĩnh Ninh; thôn Lệ Kỳ, Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh

Từ 07h00 đến 09h30 và từ 16h00 đến 17h00 ngày 10/10

Khu làng nghề thị trấn Quán Hàu

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 10/10

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xóm Cà, xóm Rẫy xã Tây Trạch

Từ 05h30 đến 14h30 ngày 08/10

Các xã Cự Nẫm, Phú Định; thôn Khương Hà, Bồng Lai xã Hưng Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/10

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 06h00 đến 17h30 các ngày 10, 11/10

Các xã Phú Trạch, Sơn Lộc

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 10/10

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Khu neo đậu tàu thuyền cảng Hòn La

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/10

Xã Quảng Châu; các thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 09/10

5. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Hóa Hợp, Hóa Tiến, Lâm Hóa, Hóa Thanh, Dân Hóa, Trọng Hóa

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 08/10

Xã Yên Hóa

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 09/10

Xã Tân Hóa

Từ 07h00 đến 12h30 ngày 09/10

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...