CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 16/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 16/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 16/12/2014

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Bắc Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải; các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 10/12

Các tổ dân phố Bình Phúc, Diêm Bắc 1, Diêm Bắc 2, Diêm Nam phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 12/12

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Thanh Thủy; HTX Đại Phong xã Phong Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 12/12

Xã Hồng Thủy

Từ 11h30 đến 13h00 ngày 13/12

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 12/12

Các xã Tân Ninh, Xuân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Hải Ninh; các thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh; thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh

Từ 09h30 đến 11h00 ngày 13/12

Các xã Gia Ninh, Vạn Ninh (trừ thôn Xuân Sơn, Cửa Trại), An Ninh (trừ thôn Cao Xuân, Kim Nại)

Từ 11h30 đến 13h00 ngày 13/12

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 1, 3; các đội Thắng Lợi, Tiền Phong, Chiến Thắng, Xung Kích thuộc thị trấn Nông Trường Việt Trung; Lâm trường Ba Rền

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 12/12

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 06h40 đến 07h40 ngày 12/12

Từ 16h20 đến 17h30 ngày 12/12

Thôn Thanh Khê xã Thanh Trạch

Từ 06h40 đến 17h30 ngày 12/12

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc; các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/12

Xã Quảng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 16/12

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 12/12

Từ 16h40 đến 18h00 ngày 12/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...