CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 17/12/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 17/12/2013 tại Quảng Bình

 LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 17/12/2013

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/12/2013 đến ngày 17/12/2013 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Các phường Hải Đình; các tổ dân phố Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 8 phường Bắc Nghĩa; xã Đức Ninh từ 05h40 đến 07h20 ngày 11/12.

Các tổ dân phố Diên Hồng, Bắc Hổng, Nam Hồng, Phú Thượng phường Phú Hải; thôn Mỹ Cảnh, Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 05h40 đến 18h30 ngày 11/12.

Tổ dân phố 5 phường Hải Đình; phường Phú Hải; xã Bảo Ninh từ 05h40 đến 07h20 và từ 16h40 đến 18h30 ngày 11/12.

Các tổ dân phố 7, 8, 10, 11, 12, 13 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 phường Bắc Lý; tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15 phường Nam Lý từ 06h30 đến 17h30 ngày 12/12.

Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; phường Hải Thành; xã Quang Phú từ 06h30 đến 18h00 ngày 13/12.

Các Nhà máy, xí nghiệp thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 14, 16/12.

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 phường Nam Lý từ 06h00 đến 07h30 ngày 14/12 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 14/12.

Các tổ dân phố Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông từ 06h00 đến 18h00 ngày 14/12.

Các tổ dân phố 10, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 10 phường Nam Lý từ 14h00 đến 15h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 14/12.

Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 14h00 đến 18h00 ngày 14/12.

Các phường Đồng Phú (trừ tổ dân phố 10), Đồng Mỹ; tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình từ 06h30 đến 18h00 ngày 15/12.

Xã Quang Phú Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; TK 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh; xóm Giao thông Lệ Kỳ; thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Lộc Ninh từ 06h00 đến 18h00 ngày 17/12.

Xã Lộc Ninh; TK 8, 9, 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý từ 06h00 đến 09h30 ngày 17/12.

Các thôn 3, 4 xã Lộc Ninh từ 15h00 đến 18h00 ngày 17/12.

2. Huyện Lệ Thủy:

HTX Tam Hương xã Phú Thủy; thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy từ 07h00 đến 15h30 ngày 11/12.

Xã Lâm Thủy từ 07h00 đến 17h30 trong các ngày 13, 14/12.

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 07h00 đến 11h30 ngày 15/12.

Các HTX Quyết Thành, Phú Thiết xã Hưng Thuỷ; các xã Sen Thuỷ, Ngư Thuỷ Trung, Ngư Thuỷ Nam từ 12h30 đến 17h30 ngày 15/12.

Thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy; Các xã Phú Thủy, Mai Thuỷ; Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh từ 06h00 đến 07h30 ngày 16/12 và từ 17h00 đến 18h30 ngày 17/12.

3. Huyện Quảng Ninh:

Xã Trường Sơn từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 11, 14, 16/12.

Các thôn Cao Xuân Kim Nại xã An Ninh; thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh từ 06h30 đến 17h30 trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/12.

Các thôn Hà Thiệp Trúc Ly, Tây Trung xã Võ Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh từ 06h30 đến 18h30 ngày 12/12.

Các xã Duy Ninh, Gia Ninh (trừ các thôn Mỹ Trung, Bắc Trung, Nam Trung), Hải Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh (trừ Thôn Hữu Tân), Hàm Ninh (trừ thôn Hà Kiên) từ 17h00 đến 18h30 ngày 12/12.

Các xã An Ninh, Vạn Ninh (trừ thôn Xuân Sơn, Cửa Trại) từ 06h00 đến 07h30 trong các ngày 13, 14, 15, 16/12 và từ 17h00 đến 18h30 trong các ngày 13, 14, 15, 17/12.

Thôn Đại Đồng xã An Ninh từ 06h00 đến 18h30 trong các ngày 13, 14, 15/12.

Các thôn Mỹ Trung, Bắc Trung, Nam Trung xã Gia Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 14/12.

Các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh; các xã Hàm Ninh, Võ Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 15/12.

Các thôn Lệ Kỳ, Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 17/12.

4. Huyện Bố Trạch:

Thị trấn Nông trường Việt Trung từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 11, 14, 16/12.

Các TK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão;các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch;  thôn 3 xã Trung Trạch từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 14, 16/12.

Thôn 7 xã Lý Trạch từ 06h00 đến 09h30 ngày 17/12.

5. Huyện Quảng Trạch:

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h30 trong các ngày 11, 13, 14, 17/12.

Thôn 2 xã Quảng Trường từ 05h30 đến 18h30 ngày 11/12.

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 13, 14, 17/12.

Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Phương, Quảng Thạch; thôn Văn Hà Hải Lưu xã Quảng Tiến từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 14, 17/12.

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 14, 17/12.

Các xã Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 13, 15, 17/12.

Các xã Quảng Hưng, Quảng Tiến, Quảng Tùng, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Châu từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 13, 15, 16, 17/12.

Các khu phố 3, 4, 6 thị trấn Ba Đồn; các xã Quảng Xuân, Quảng Long; Thôn Ngoại Hải, Nhân Thọ xã Quảng Thọ từ 06h00 đến 18h00 ngày 15/12.

6. Huyện Tuyên Hóa:

Xã Ngư Hoá từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 13, 15, 16, 17/12.

Các xã Phong Hoá, Đức Hoá, Mai Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Cao Quảng từ 08h30 đến 15h30 ngày 13/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...