CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 18/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 18/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 18/11/2014

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 12/11/2014 đến ngày 18/11/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 12 phường Nam Lý; các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 13, Kho H6, cụm dân cư bộ đội Kho Đạn phường Bắc Nghĩa

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 12/11

Các tổ dân phố 9, 10 phường Nam Lý; các tổ dân phố Bình Phúc, Diêm Bắc 1, Diêm Bắc 2 phường Đức Ninh Đông; các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 12/11

Tổ dân phố 1 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 12/11 và từ 13h00 đến 17h30 ngày 13/11

Tổ dân phố Diêm Nam phường Đức Ninh Đông

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 12/11 và từ 06h30 đến 17h30 ngày 13/11

Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Trung, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 13/11

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải; Văn phòng Quốc Hội Tỉnh

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 13/11

Các tổ dân phố 5, 6 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 14/11

Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 14/11

Các tổ dân phố 7, 10 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 14 phường Nam Lý; tổ dân phố 15 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 14/11

Các tổ dân phố 8, 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý; xã Lộc Ninh

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 15/11

Tổ dân phố 9 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 17/11

Thôn 16 xã Lộc Ninh

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 15/11

Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú

Từ 06h30 đến 12h30 ngày 15/11; từ 06h30 đến 08h30 và từ 11h30 đến 12h30 ngày 16/11

Tổ dân phố 9 phường Đồng Phú

Từ 06h30 đến 12h30 các ngày 15, 16/11

Tổ dân phố 7 phường Đồng Phú

Từ 06h30 đến 12h30 các ngày 15, 16/11 và từ 13h00 đến 17h30 ngày 17/11

Phường Đồng Phú, Đồng Mỹ; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình

Từ 06h30 đến 08h30 và từ 11h30 đến 12h30 ngày 16/11

Các tổ dân phố 4, 5, 6, 7 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 17/11

Xã Bảo Ninh

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 18/11

Thôn Giao Tế, Đức Sơn, Đức Điền, Đức Phong xã Đức Ninh

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 18/11

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Sen Nam, Sen Trung, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thuỷ; xã Ngư Thuỷ Nam; các cơ sở khai thác Titan xã Sen Thủy

Từ 06h30 đến 11h30 ngày 12/11

Xã Trường Thủy; các thôn Thái Xá, Quảng Trung, Lệ Bình, Mai Sơn xã Mai Thủy; xóm Mỹ Trung xã Mỹ Thủy

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 14/11

Các xã Văn Thủy, Kim Thủy

Từ 06h00 đến 17h30 các ngày 14, 16/11

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 15/11

Các xã Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Hưng Thủy, Ngư Thủy Trung, Sen Thủy (trừ các thôn Sen Nam, Sen Trung, Trầm Kỳ, Thanh Sơn), xã Mỹ Thủy (trừ xóm Mỹ Trung, Thống Nhất)

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 18/11

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Trường Xuân, Xuân Ninh (trừ thôn Nam Long), Hiền Ninh (trừ thôn Long Đại)

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11

Các thôn Lệ Kỳ, Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh

Từ 07h00 đến 15h00 ngày 14/11

Xã Trường Sơn

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 16/11

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 15/11

Các tiểu khu Tiền Phong, Chiến Thắng, Xung Kích, Lâm trường Ba Rền thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 16/11

Tiểu khu 8, Bản Khe Ngát thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 16/11

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 06h00 đến 18h00 các ngày 14, 15/11

Tiểu khu 8 thị trấn Hoàn Lão; các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; thôn 3 xã Trung Trạch

Từ 07h00 đến 08h30 và từ 16h30 đến 17h30 ngày 16/11

Các thôn Thượng Đức, Đông Đức, Trung Đức xã Đức Trạch; thôn Mai Hồng xã Đồng Trạch

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 16/11

Các xã Phú Định, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; Gạch Tuynel Thọ Lộc

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/11

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các phường Ba Đồn, Quảng Thuận, Quảng Phong, Quảng Long; các thôn Minh Phượng, Minh Lợi phường Quảng Thọ

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 15/11

Các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy; thôn Cồn Sẽ, Vĩnh Phước xã Quảng Lộc

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 17h00 đến 18h30 ngày 15/11

Xã Quảng Tiên

Từ 06h00 đến 18h30 ngày 15/11

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạnh; thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến; Chòm 6+7, thôn Cồn Ngựa xã Quảng Trường

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 15/11

Các xã Quảng Châu, Quảng Hưng; các thôn Phúc Lộc, Phúc Kiều xã Quảng Tùng; thôn Hà Tiến xã Quảng Tiến

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 15/11

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 17h00 đến 18h30 ngày 15/11

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Trung Hóa, Thượng Hóa

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 15/11

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...