CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/01 ĐẾN 20/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/01 ĐẾN 20/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/01 ĐẾN 20/01/2015

(Website Quảng Bình)- Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuẩn bị cho việc cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán theo kế hoạch từ ngày 14/01/2015 đến ngày 20/01/2015 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11 phường Bắc Nghĩa

Từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 14, 15, 16/01

Các tổ dân phố Nam Hồng, Bắc Hồng, Diêm Hồng phường Phú Hải

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 14/01

Xã Lộc Ninh; các tổ dân phố 8, 9, 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 16/01

Các tổ dân phố 7, 8, 10, 11, 12, 13 phường Bắc Nghĩa

Từ 04h30 đến 06h30 ngày 17/01

Từ 17h00 đến 18h30 ngày 18/01

Các tổ dân phố 10, 11, 12 phường Bắc Nghĩa

Từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 17, 18/01

Các phường Đồng Mỹ, Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/01

Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Từ 03h30 đến 18h00 ngày 19/01

Phường Hải Đình (trừ tổ dân phố 5); các tổ dân phố Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Hạ, Diêm Trung, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 12 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7 phường Nam Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phường Bắc Lý; xã Đức Ninh

Từ 16h30 đến 18h30 ngày 19/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Văn Thủy, Trường Thủy; thôn Thái Xá xã Mai Thủy; Làng thanh niên lập nghiệp, bản Cây Bông, bản Cồn Cùng xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 19/01

Khu suối Bang, Lâm trường Kiến Giang, bản Chuôn, bản Khe Khế, bản Bắc Khe Bang xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 20/01

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Cự Nẫm, Phú Định; thôn Khương Hà, Bồng Lai xã Hưng Trạch

Từ 06h30 đến 08h00 ngày 16/01

Từ 16h30 đến 17h30 ngày 16/01

Thôn Hà Môn xã Cự Nẫm; thôn Bồng Lai xã Hưng Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 16/01

Thị trấn Nông trường Việt Trung; các xóm Cà, Rẩy xã Tây Trạch

Từ 03h30 đến 18h00 ngày 19/01

4. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn

Từ 03h30 đến 18h00 ngày 19/01

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; Các xã Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 15/01

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 17/01

Từ 17h00 đến 18h30 ngày 17/01

Các thôn Vĩnh Phước, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc; các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 17/01

Từ 17h00 đến 18h30 ngày 17/01

Các xã Quảng Minh, Quảng Sơn; thôn Thanh Tân, Cao Cựu xã Quảng Hòa

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 17/01

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Tiến, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Châu

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/01

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 17/01

Các xã Lê Hóa, Kim Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 trong các ngày 17, 20/01

Các xã Ngư Hóa, Lâm Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/01

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4 thị trấn Quy Đạt; xã Yên Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 15/01

Thị trấn Quy Đạt; các xã Yên Hóa, Minh Hóa, Quy Hóa, Trung Hóa, Tân Hóa, Thượng Hóa

Từ 08h30 đến 14h30 ngày 17/01

Các xã Hóa Hợp, Hóa Tiến, Hóa Phúc, Hóa Thanh, Dân Hóa, Trọng Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/01

Ngoài ra, trong các ngày 14/01 và 19/01, do có cắt điện công tác tại trạm nguồn 110kV Đồng Hới nên chất lượng điện áp tại khu vực thành phố Đồng Hới và khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới sẽ thấp hơn bình thường, nhất là trong các giờ cao điểm.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...