CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN 22/12/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN 22/12/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN 22/12/2013

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 16/12/2013 đến ngày 22/12/2013 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Các phường Hải Đình, Phú Hải; các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 8 phường Bắc Nghĩa; xã Đức Ninh, Bảo Ninh từ 05h40 đến 07h00 trong các ngày 18, 19/12.

Các tổ dân phố 14 phường Nam Lý; tổ dân phố 1, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 05h40 đến 07h00 trong các ngày 21, 22/12.

TK14 phường Nam Lý, TK15 phường Bắc Lý từ 05h40 đến 17h30 ngày 21/12.

2. Huyện Lệ Thủy:

Xã Hồng Thuỷ từ 05h40 đến 07h30 ngày 17/12.

Xã Hoa Thủy; khu vự Đội 6 Lệ Ninh; Đơn vị L830; các thôn Ngô Xá, Lại Xá, Ngô Bắc, Mỹ Hoà, Vinh Quang xã Sơn Thuỷ; thôn Lộc Hạ, Thạch Bàn, Phú Thọ, Tân Lệ xã An Thủy từ 06h00 đến 18h30 ngày 18/12.

Xã An Thuỷ; thôn Xuân Lai xã Xuân Thuỷ; thôn An Xá xã Lộc Thuỷ từ 06h00 đến 07h00 và từ 17h30 đến 18h30 ngày 18/12.

Các thôn Thái Xá, Quảng Trung, Lệ Bình, Mai Sơn xã Mai Thủy; các xã Văn Thủy, Trường Thủy; xóm Mỹ Trung xã Mỹ Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng xã Kim Thủy từ 06h30 đến 18h00 ngày 19/12.

Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc; khu vực Chợ Động xã Mai Thủy từ 06h30 đến 14h00 ngày 20/12.

HTX Tuy Lộc xã Lộc Thuỷ; HTX Đại Phong xã Phong Thuỷ; các thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy; các xã Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); Các Bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh từ 06h30 đến 18h00 ngày 20/12.

Thị trấn Lệ Ninh; Các xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ; các thôn Hoàng Trung Lộc, Hoàng Lại Ngô xã Sơn Thuỷ từ 06h30 đến 18h00 trong các ngày 21, 22/12.

3. Huyện Quảng Ninh:

Các thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh; thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh từ 06h00 đến 18h00 trong các ngày 16, 17, 18/12.

Các xã Hải Ninh, Tân Ninh, Duy Ninh (trừ thôn Hiển Lộc); thôn Dinh Mười, Tiền Vinh xã Gia Ninh từ 06h30 đến 18h30 trong các ngày 17, 18/12.

Các xã An Ninh, Vạn Ninh; Thôn Hữu Tân xã Tân Ninh; thôn Bắc Trung, Nam Trung, Mỹ Trung xã Gia Ninhtừ 05h40 đến 07h30 ngày 17/12.

Xã Vĩnh Ninh (trừ thôn Lệ Kỳ); thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh từ 06h30 đến 18h00 ngày 19/12.

Các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh; các xã Hàm Ninh, Võ Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh từ 06h30 đến 18h30 ngày 20/12.

4. Huyện Bố Trạch:

Các xã Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc từ 06h30 đến 18h30 ngày 18/12.

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch từ 06h30 đến 18h30 ngày 19/12.

TK 8 thị trấn Hoàn Lão; các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; thôn 3 xã Trung Trạch Từ 06h30 đến 18h30 ngày 20/12.

Các TK 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/12.

5. Huyện Tuyên Hóa:

Xã Cao Quảng từ 07h30 đến 17h30 ngày 19/12.

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để khắc phục lưới điện sau cơn bão số 10 và 11 nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ nhân dân đón các ngày Lễ, Tết sắp tới. Vì vậy, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2014, nhiều khu vực sẽ tạm ngừng cung cấp điện để thi công, rất mong được sự thông cảm và chia sẽ của toàn thể Quý khách hàng. Nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460012, 1080 hoặc liên lạc với Điện lực huyện, thành phố để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...