CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuẩn bị cho việc cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán theo kế hoạch từ ngày 18/12/2014 đến ngày 23/12/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức

Từ 15h00 đến 17h00 ngày 18/12

Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức

Từ 09h30 đến 11h30 ngày 19/12

Các thôn Thuận Hoà, Thuận Phước xã Thuận Đức

Từ 15h00 đến 17h00 ngày 19/12

Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý

Từ 15h00 đến 17h00 ngày 20/12

Phường Đồng Sơn; xã Thuận Đức; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa; thôn 8, 9 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 06h30 ngày 20/12

Từ 17h50 đến 18h40 ngày 23/12

Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 23/12

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 1, 2, 4 phường Đồng Sơn; thôn 5, 6, 7 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 18h40 trong các ngày 20, 21, 22, 23/12

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc, Văn Thủy, Trường Thủy; các thôn Thái Xá, Quảng Trung, Lệ Bình, Mai Sơn, khu vực Chợ Động xã Mai Thủy; xóm Mỹ Trung xã Mỹ Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng xã Kim Thủy

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 20/12

Thị trấn Lệ Ninh; các xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ; các thôn Hoàng Trung Lộc, Hoàng Lại Ngô xã Sơn Thuỷ

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 21, 23/12

Các thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy; các xã Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); các Bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 21/12

Xã Hồng Thủy

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 23/12

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh; thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh; xã Tân Ninh, Duy Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh; phía bắc xã Gia Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 20, 23/12

Phía tây thị trấn Quán Hàu; các xã Gia Ninh, Trường Xuân, Vĩnh Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Vạn Ninh (trừ thôn Xuân Sơn, Cửa Trại), An Ninh (trừ thôn Cao Xuân, Kim Nại); thôn Nguyệt Áng xã Tân Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 23/12

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Hoàn Trạch; các thôn Na, Trằm, Mé, Phong Nha xã Sơn Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 18/12

Các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 19/12

Tổ dân phố 4, Đội Quyết Tiến thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 20/12

Các xã Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 19, 21/12

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Phước, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc; các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 18, 20/12

Các phường Ba Đồn, Quảng Phúc, Quảng Thuận,  Quảng Thọ, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ; xã Quảng Hải, Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà; các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 19/12

Các khu phố 2, 3, 4, 6 phường Ba Đồn; các xã Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà; các phường Quảng Long, Quảng Phong; thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 21/12

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Tùng, Quảng Châu, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương; thôn Hà Tiến, Đông Tiến xã Quảng Tiến

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 19/12

Các xã Quảng Hưng, Quảng Châu; thôn Phú Lộc, Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng; các thôn Hà Tiến, Đông Tiến xã Quảng Tiến

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 20, 23/12

Các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Thanh; các thôn Vân Tiền, Hải Lưu xã Quảng Tiến; thôn Cồn Ngựa, chòm 6, chòm 7 xã Quảng Trường

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 19, 21/12

Thôn Di Luân, Di Lộc xã Quảng Tùng; các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Cảnh Dương, Quảng Kim, Quảng Hợp

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 21/12

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 18, 20/12

Xã Ngư Hóa

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 19, 21/12

Các Tiểu khu Tam Đồng, Tân Lập thị trấn Đồng Lê; các xã Sơn Hoá, Nam Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá, Phong Hoá, Đức Hoá, Mai Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Cao Quảng; thôn Xuân Canh xã Thuận Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 20/12

Các xã Lê Hoá, Kim Hoá, Lâm Hoá, Thuận Hoá (trừ thôn Xuân Canh), Hương Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch, Thị trấn Đồng Lê (trừ khu vực Tam Đa)

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 20, 23/12

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Quy Đạt; các xã Yên Hoá, Quy Hoá, Tân Hoá, Trung Hoá, Minh Hoá, Thượng Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 20/12

Các TK 5, 6 Thị trấn Quy Đạt; các xã Xuân Hoá, Hoá Hợp, Hoá Tiến, Hoá Thanh, Hoá Phúc, Hoá Sơn, Dân Hoá, Trọng Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 20, 23/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...