CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 25/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 25/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 25/11/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 19/11/2014 đến ngày 25/11/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 1 phường Hải Đình

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 19/11

Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn Đức Thủy, Đức Môn, Đức Hoa xã Đức Ninh

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 19/11

Các tổ dân phố Bình Phúc, Diêm Bắc 1, Diêm Bắc 2, Diêm Nam phường Đức Ninh Đông

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 19/11

Các tổ dân phố 1, 2, 12 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/11

Các tổ dân phố 1, 5 phường Hải Thành

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 21/11

Các tổ dân phố 11, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; các thôn 3, 4, 11 xã Lộc Ninh

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 22/11

Tổ dân phố 7 phường Hải Thành

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 22/11

Tổ dân phố 6 phường Hải Thành

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 22/11

Trạm ra đa 56 xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 22/11

Các tổ dân phố 9, 10 phường Đồng Phú; các thôn 13, 15, 16 xã Lộc Ninh

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 24/11

Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình; các tổ dân phố 8, 9, 10 phường Bắc Nghĩa; thôn 16 xã Lộc Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 25/11

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc; khu vực Chợ Động xã Mai Thủy

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 22/11

Xã Hồng Thuỷ

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 23/11; từ 06h30 đến 17h30 ngày 24/11

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Tân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Hải Ninh; các thôn Tiền Vinh, Dinh Mười xã Gia Ninh

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 21/11 và từ 06h30 đến 18h00 ngày 22/11

Thôn Phú Cát xã Lương Ninh; thôn Hà Thiệp xã Võ Ninh

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 21/11 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 22/11

Thị trấn Quán Hàu (trừ tiểu khu 5, 6)

Từ 09h00 đến 11h30 ngày 22/11

Lâm trường Trường Sơn, xã Trường Sơn

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/11

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã An Ninh (trừ thôn Cao Xuân, Kim Nại); thôn Hữu Tân xã Tân Ninh; các thôn Bắc Trung, Nam Trung, Mỹ Trung xã Gia Ninh

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 23/11

Xã Vạn Ninh (trừ thôn Xuân Sơn, Cửa Trại)

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 23/11

Các thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh; thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 25/11

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Cự Nẫm, Phú Định; thôn Khương Hà, Bồng Lai xã Hưng Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/11

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 22/11

Các tiểu khu 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 22/11

Các tiểu khu 8, Thống Nhất, Xung Kích, Bản khe ngát thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/11

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 25/11

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy; các thôn Cồn Sẻ, Vĩnh Phước xã Quảng Lộc

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 21/11

Các thôn Tiên Xuân, Cộng Hòa xã Quảng Trung

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 21/11

Xã Quảng Văn; thôn Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/11

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 21/11

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...