CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 27/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 27/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 27/01/2015

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 20/01/2015 đến ngày 27/01/2015 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 10, 11, 14, Cồn Chùa phường Đồng Sơn; xã Thuận Đức

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/01

Các tổ dân phố 5, 6, 7, 10 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 22/01

Các tổ dân phố 9, 10, 14 phường Nam Lý; tổ dân phố 15 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 22/01

Các tổ dân phố Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 24/01

Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; thôn 1, 2, 3 xã Nghĩa Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 26/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Mỹ Thuỷ (trừ thôn Mỹ Trung, Thống Nhất), Dương Thuỷ, Tân Thuỷ, Thái Thuỷ, Hưng Thuỷ, Sen Thuỷ, Ngư Thuỷ Trung

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 22/01

Các xã Cam Thuỷ, Ngư Thuỷ Bắc; HTX Xuân Hồi xã Liên Thủy; HTX Thanh Mỹ xã Thanh Thủy; HTX Tuy Lộc xã Lộc Thuỷ; HTX Đại Phong xã Phong Thuỷ

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/01

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 27/01

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Xuân

Từ 08h30 đến 10h00 ngày 20/01

Các xã Xuân Ninh, Hiền Ninh, Hải NinhTân Ninh, Duy Ninh (trừ các thôn Hiển Lộc, Tả Phan)

Từ 09h00 đến 12h30 ngày 23/01

Thôn Cửa Trại, xóm Áng Sơn xã Vạn Ninh

Từ 07h00 đến 13h30 ngày 23/01

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; thôn Cổ Giang xã Hưng Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/01

Các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/01

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Thổ Ngọa phường Quảng Thuận

Từ 07h30 đến 09h30 ngày 23/01

Xã Quảng Hải; phường Quảng Phong

Từ 07h30 đến 10h30 ngày 23/01

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Cảnh Dương; các thôn Di Luân, Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 22/01

Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp; thôn Phú Lộc xã Quảng Phú

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 23/01

Xã Quảng Thanh; thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7 xã Quảng Trường

Từ 07h30 đến 10h30 ngày 23/01

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 23/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...