CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN 27/8/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN 27/8/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN 27/8/2013

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/8/2013 đến ngày 27/8/2013 bao gồm các khu vực sau:

1. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Thanh Thủy; HTX Đại Phong xã Phong Thủy; HTX Tuy Lộc xã Lộc Thủy

Từ 07h00 đến 13h00 ngày 21/8

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 27/8

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn

Từ 05h30 đến 17h30 trong các ngày 25, 27/8

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 25/8

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Văn; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 22/8

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Phong Hoá, Đức Hoá; Thôn Cổ Cảng xã Mai Hoá

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 21/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...