CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 28/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 28/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 28/10/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 22/10/2014 đến ngày 28/10/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 16 xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 22/10

Thôn 6 xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 22/10

Thôn 13, 15 xã Lộc Ninh

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 22/10

Thôn Thuận Hòa xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 23/10

Thôn Thuận Phước xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 12h00 các ngày 23, 24/10

Thôn 8 xã Nghĩa Ninh, xóm giao thông Lệ Kỳ

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 23/10

Thôn Thuận Ninh xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 24/10

Các tổ dân phố 9, 10, 14 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 25/10

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Hải Thành

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 25/10

Tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 12h30 đến 18h00 các ngày 26, 27/10

Tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 26/10 và từ 07h00 đến 12h00 ngày 28/10

Các tổ dân phố 11, 13 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố Đức Trường, Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Tân phường Đức Ninh Đông

Từ 12h30 đến 18h00 ngày 26/10

Thành Uỷ, UBND TP Đồng Hới; Phường Hải Đình; các tổ dân phố 8, 10, 12 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; xã Đức Ninh

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 26/10

Khu công nghiệp phía Tây đường tránh TP Đồng Hới

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/10

Khu công nghiệp phía Đông đường tránh TP Đồng Hới

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 26/10

Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 27/10

Tổ dân phố 10 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 27/10

Các tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Sơn

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 28/10

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Thủy Nam, các cơ sở khai thác titan Hoàng Long, Việt Á, Sen Hồng, Hưng Nguyên

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 23/10

Xã Lâm Thủy

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 25/10

Xã Hồng Thủy; khu nuôi tôm thôn Bắc Hòa xã Ngư Thủy Bắc

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 28/10

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Võ Ninh, Hàm Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh; thôn Hiển Lộc xã Duy Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 23/10

Các xã Hải Ninh, Tân Ninh, Duy Ninh (trừ thôn Hiển Lộc); thôn Dinh Mười, Tiền Vinh xã Gia Ninh

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 24/10

Tiểu khu 5, 6 thị trấn Quán Hàu; xã Vĩnh Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 16h00 đến 17h00 ngày 25/10

Xã Trường Sơn

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/10

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch, Cự Nẫm, Phú Định, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 22/10

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 22/10 và từ 05h30 đến 17h30 ngày 26/10

Thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/10

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ; các thôn Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 16h30 đến 18h30 ngày 23/10

Thôn Tiên Phan xã Quảng Tiên

Từ 06h00 đến 18h30 ngày 23/10

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Tùng, Quảng Hưng, Quảng Tiến, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Châu

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/10

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hoá

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 16h30 đến 18h30 ngày 23/10

Xã Ngư Hóa

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/10

Từ 04h00 đến 18h00 ngày 26/10 do công tác bảo dưỡng thiết bị tại trạm 110kV Đồng Hới, ngoài các khu vực đã thông báo lịch cắt điện, Hệ thống điện trên địa bàn Thành phố Đồng Hới vận hành với điện áp thấp nên rất mong quý khách hàng thông cảm.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...