CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 24/9/2014 đến ngày 30/9/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 4, 5, 7, 9, 12, 13 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 24/9

Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 10h30 ngày 25/9

Các thôn Thuận Hòa, Thuận Phước xã Thuận Đức

Từ 13h30 đến 16h30 ngày 25/9

Thôn Tân Phú xã Quang Phú

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 26/9

Trung tâm thanh thiếu niên Bắc Trung Bộ

Từ 13h30 đến 16h00 ngày 26/9

Các phường Đồng Phú, Đồng Mỹ; tổ dân phố 4 phường Hải Đình

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 28/9

UBND Tỉnh, HĐND Tỉnh, Đài Truyền Hình Quảng Bình; tổ dân phố 3 phường Hải Đình

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 28/9

Tổ dân phố 5 phường Hải Thành

Từ 07h00 đến 08h30 ngày 29/9

Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 28/9; từ 07h00 đến 08h30 ngày 29/9

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 5 Phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 29/9

Ban Kiểm tra, Tuyên giáo Tỉnh Ủy; Công an Thành Phố; Cung Văn Hóa Thiếu Nhi; tổ dân phố 2 phường Hải Đình

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 30/9

Tổ dân phố 9 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 30/9

2. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Công ty Lân Thành thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/9

Các Đội Tiền Phong, Chiến Thắng, Xung Kích thị trấn Nông Trường Việt Trung; Lâm trường Ba Rền

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 26/9

Các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc, Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch

Từ 07h30 đến 12h30 ngày 25/9

Các TK 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch; vùng nuôi tôm Đức Trạch

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 25/9

Thôn Phúc Đông xã Đại Trạch

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 25/9

Các xã Liên Trạch, Hạ Trạch

Từ 07h30 đến 16h30 ngày 25/9

Các TK 4, 5, 6, 7, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch

Từ 09h30 đến 12h00 ngày 25/9

Xã Tây Trạch

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 25/9

Các xã Thanh Trạch, Bắc Trạch

Từ 07h30 đến 10h00 ngày 29/9

TK 8 thị trấn Hoàn Lão; các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; thôn 3 xã Trung Trạch

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 29/9

3. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Ngư Thủy Nam, các cơ sở khai thác Titan

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/9

Xã Sen Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/9 và từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/9

Các xã Mỹ Thuỷ (trừ thôn Mỹ Trung, Thống Nhất), Dương Thuỷ, Tân Thuỷ, Thái Thuỷ, Hưng Thuỷ, Ngư Thuỷ Trung

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/9

4. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 26/9

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Đông; khu vực cảng Hòn La

Từ 06h30 đến 17h30 các ngày 25, 28/9

6. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Hòa, Quảng Văn; thôn Phù Trịch xã Quảng Lộc

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/9

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Toàn bộ huyện Tuyên Hóa (trừ các xã Ngư Hóa, Văn Hóa)

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 24/9

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Toàn bộ huyện Minh Hóa

Từ 05h30 đến 18h00 ngày 24/9

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...