CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 26/11/2014 đến ngày 02/12/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Hà Thôn, Hà Dương xã Bảo Ninh

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 26/11; từ 06h30 đến 12h00 ngày 02/12

Tổ dân phố 7 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 26/11

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 26/11

Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 26/11; từ 06h30 đến 12h00 ngày 29/11

Thôn 9 xã Nghĩa Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 26/11

Tổ dân phố 8 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 các ngày 26/11, 02/12

Tổ dân phố 13 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 27/11; từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/11

Tổ dân phố 3 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 12h00 các ngày 27, 29/11; từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/11

Các tổ dân phố 12, 13 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 27/11

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Hải Đình; các tổ dân phố 3, 4 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 1 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/11

Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 các ngày 27/11, 02/12

Tổ dân phố 5 phường Bắc Nghĩa

Từ 06h30 đến 17h30 các ngày 27, 28/11

Tổ dân phố 2 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/11; từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/11

Các tổ dân phố 4, 5, 15 phường Nam Lý; các tổ dân phố 4, 5, 6 phường Đồng Phú; tổ dân phố 3 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/11

Tổ dân phố 7 phường Đồng Phú

Từ 06h30 đến 17h30 các ngày 28/11, 02/12

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Hải Thành; thôn Thuận Phong xã Thuận Đức

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 29/11

Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 10h30 đến 13h00 ngày 29/11

Thôn 16 xã Lộc Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 29/11; từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/11

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 6 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 29/11

Tổ dân phố 2 phường Nam Lý

Từ 13h00 đến 17h30 ngày 29/11; từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/12

Thôn 6 xã Lộc Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/11

Tổ dân phố 8 phường Nam Lý; các thôn Giao Tế, Đức Sơn, Đức Điền, Đức Phong xã Đức Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/12

Các tổ dân phố 8, 9 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 5, 7 phường Đồng Sơn; các thôn Trung Bính, Sa Động, Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 02/12

Xã Bảo Ninh

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 02/12

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu 5, 6 thị trấn Quán Hàu; Các thôn Lệ Kỳ, Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh

Từ 10h30 đến 13h00 ngày 29/11

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch; thôn 7 xã Lý Trạch; các tiểu khu Hữu Nghị, Sao Vàng thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 29/11

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy; các thôn Cồn Sẻ Vĩnh Phước xã Quảng Lộc

Từ 06h30 đến 07h30 và từ 17h00 đến 18h00 các ngày 26, 29/11

Phường Quảng Phúc; thôn Thọ Đơn phường Quảng Thọ

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 27/11

Các phường Ba Đồn, Quảng Thuận, Quảng Long, Quảng Phong; các thôn Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ

Từ 06h30 đến 18h00 các ngày 29/11, 01/12

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Hải, Quảng Thanh, Quảng Lưu, Quảng Phương, Quảng Thạch; các thôn Cồn Ngựa, chòm 6, 7 xã Quảng Trường; các thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến

Từ 06h30 đến 18h00 các ngày 29/11, 01/12

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 06h30 đến 18h00 các ngày 26, 29/11

Các Tiểu khu Tam Đồng, Tân Lập thị trấn Đồng Lê; các xã Sơn Hoá, Nam Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá; thôn Xuân Canh xã Thuận Hoá

Từ 08h30 đến 11h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 27/11

Các xã Thanh Hóa, Thanh Trạch

Từ 13h30 đến 15h50 ngày 27/11

Xã Lâm Hóa

Từ 07h00 đến 13h30 ngày 29/11

7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Dân Hóa, Trọng Hóa

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/11

Toàn huyện Minh Hóa

Từ 07h00 đến 13h30 ngày 29/11

Hiện nay, do thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010. Ngoài ra, một số khu vực trong thời gian tới dự kiến sẽ tạm ngừng cung cấp điện nhiều lần để thi công các dự án cải tạo lưới điện và vệ sinh bảo dưỡng thiết bị phục vụ nhân dân đón tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2015.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...