CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 01/02/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 01/02/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 01/02/2015

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/01/2015 đến ngày 01/02/2015 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15 phường Nam Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/01

Các tổ dân phố 4, 9, 10 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 08h10 ngày 29/01

Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý

Từ 08h20 đến 09h10 ngày 29/01

Các thôn 6, 7 xã Nghĩa Ninh

Từ 10h00 đến 10h45 ngày 29/01

Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành

Từ 09h00 đến 09h45 ngày 29/01

Tổ dân phố 3 phường Hải Đình

Từ 16h00 đến 18h30 ngày 29/01

Tổ dân phố 5 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 31/01

Phường Phú Hải

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 31/01

Các nhà máy Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 01/02

Các phường Đồng Mỹ, Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình

Từ 06h00 đến 07h00 ngày 01/02

Tổ dân phố 14 phường Nam Lý; các tổ dân phố 1, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/02

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy; các xã Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); Các Bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh

Từ 06h30 đến 11h30 ngày 28/01

Xã Lâm Thủy

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 29/01

Xã Hồng Thủy

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 29/01

Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc; khu vực Chợ Động xã Mai Thủy

Từ 06h30 đến 08h00 ngày 31/01

Từ 16h00 đến 17h30 ngày 31/01

Các thôn Phan Tiến, Hoàng Tiền, Xuân Bồ xã Xuân Thủy; thôn Phong Giang thị trấn Kiến Giang; thôn Thanh Tân, Thanh Mỹ xã Thanh Thủy; xã Phong Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 31/01

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Phúc Duệ, Chợ Gộ xã Duy Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 30/01

Thị trấn Quán Hàu; xã Lương Ninh (trừ thôn Phú Cát)

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 31/01

Xã Trường Sơn

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 01/02

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các TK 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Phú Định; thôn Khương Hà, Bồng Lai xã Hưng Trạch; thôn 3 xã Trung Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/01

Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; thôn Cổ Giang xã Hưng Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 29/01

TK 8 thị trấn Hoàn Lão; các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; thôn 3 xã Trung Trạch

Từ 05h45 đến 18h30 ngày 30/01

Thị trấn Nông Trường Việt Trung; các xóm Cà, Rẫy xã Tây Trạch

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 01/02

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Tiến, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Châu

Từ 11h00 đến 13h00 ngày 28/01

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Hóa

Từ 11h00 đến 13h00 ngày 28/01

Các xã Lê Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá (trừ thôn Xuân Canh), Hương Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch; Thị trấn Đồng Lê (trừ khu vực Tam Đa)

Từ 11h00 đến 13h00 ngày 30/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...