CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN 31/8/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN 31/8/2013 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN 31/8/2013

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/8/2013 đến ngày 31/8/2013 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 28/8

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Mỹ Thủy (trừ xóm Mỹ Trung, Thống Nhất), Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy; thôn Xóm mới xã Hưng Thủy

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 28/8

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã An Ninh, Vạn Ninh (trừ thôn Xuân Sơn, Cửa Trại); thôn Võ Tân xã Tân Ninh

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 28/8

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 28/8

Các thôn Thanh Vinh, Thanh Danh, Thanh Khê xã Thanh Trạch

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/8

Các TK 4, Quyết Tiến thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 07h00 đến 08h30 ngày 29/8

Các TK 3, 5, 7, 9, 10, Hữu Nghị, Truyền Thống, Sao Vàng, Dũng Cảm, Làng Quân nhân T92 thị trấn Nông Trường Việt Trung; các xóm Cà, Rẩy xã Tây Trạch

Từ 08h00 đến 17h30 ngày 29/8

Thôn 10 xã Lý Trạch

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 29/8

Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; thôn Cổ Giang xã Hưng Trạch

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 30/8

Từ 16h00 đến 17h30 ngày 30/8

Thôn Cù Lạc xã Sơn Trạch

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 30/8

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc; các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 30/8

Từ 16h00 đến 17h30 ngày 30/8

Từ 15h00 đến 17h30 ngày 31/8

Thôn Tiên Xuân xã Quảng Trung

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 30/8

Xã Quảng Đông

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 30/8

Từ 11h00 đến 12h30 ngày 30/8

Thôn Công Hòa xã Quảng Trung

Từ 06h00 ngày 30/8 đến 17h30 ngày 31/8

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Hóa

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 30/8

Từ 16h00 đến 17h30 ngày 30/8

Từ 15h00 đến 17h30 ngày 31/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...