CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 04/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 04/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 04/11/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 29/10/2014 đến ngày 04/11/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Tổ dân phố 14 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/10.

Tổ dân phố 13 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/10 và từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/11.

Các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành từ 07h00 đến 17h30 ngày 30/10.

Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức từ 07h00 đến 17h30 ngày 31/10.

Các thôn Đức Giang, Đức Thị, Đức Môn xã Đức Ninh từ 07h00 đến 17h30 ngày 31/10.

Các tổ dân phố 8, 9, 10, 11, 12, 15 phường Bắc Lý, xã Lộc Ninh từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/11.

Các tổ dân phố Bình Phúc, Diêm Bắc, Diêm Nam phường Đức Ninh Đông từ 07h00 đến 17h30 ngày 03/11.

Tổ dân phố 9 phường Nam Lý từ 07h00 đến 09h00 ngày 04/11.

Thôn 6, 7 xã Nghĩa Ninh từ 07h00 đến 09h30 ngày 04/11.

2. Huyện Lệ Thủy:

Xã Trường Thủy từ 06h00 đến 18h00 ngày 29/10.

Xã Văn Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng, làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy từ 06h00 đến 18h00 các ngày 29, 31/10.

Thị trấn Lệ Ninh; các xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ, Sơn Thuỷ, Hoa Thuỷ; Hợp tác xã Tam Hương xã Phú Thủy từ 04h00 đến 18h00 ngày 30/10.

Xã Ngư Thủy Nam; các thôn Sen Nam, Sen Trung, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thuỷ từ 05h30 đến 08h30 ngày 31/10.

3. Huyện Quảng Ninh:

Các thôn Hữu Tân, Nguyệt Áng xã Tân Ninh; thôn Bắc Trung, Nam Trung, Mỹ Trung xã Gia Ninh từ 06h00 đến 17h00 ngày 29/10.

Các xã An Ninh, Vạn Ninh từ 04h00 đến 18h00 ngày 30/10.

4. Huyện Bố Trạch:

Thôn 7 xã Lý Trạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/11.

5. Thị xã Ba Đồn:

Thôn Thọ Đơn phường Quảng Thọ từ 06h30 đến 17h30 các ngày 30/10, 01/11.

Thôn Nhân Thọ phường Quảng Thọ từ 06h30 đến 17h30 các ngày 31/10, 02/11.

6. Huyện Quảng Trạch:

Thôn Thọ Sơn, Vịnh Sơn xã Quảng Đông từ 07h00 đến 11h00 ngày 01/11.

Từ 05h00 đến 18h00 ngày 30/10 do công tác bảo dưỡng thiết bị tại trạm 110kV Áng Sơn, ngoài các khu vực đã thông báo lịch cắt điện, Hệ thống điện trên địa bàn huyện Quảng Ninh (trừ thị trấn Quán Hàu) và xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy vận hành với điện áp thấp nên rất mong quý khách hàng thông cảm.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...