CupDien.com >> Bình Định >> Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 25/2015 từ ngày 16/06/2015-22/06/2015

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 25/2015 từ ngày 16/06/2015-22/06/2015

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...