CupDien.com >> Bình Định >> Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 34/2016 từ ngày 16/8/2016 -22/8/2016

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 34/2016 từ ngày 16/8/2016 -22/8/2016

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...