CupDien.com >> Bình Định >> Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 50/2013 từ ngày 11/12/2013-17/12/2013

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 50/2013 từ ngày 11/12/2013-17/12/2013

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...