CupDien.com >> Đắc Lắc >> Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016 tại Đắc Lắc

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  

Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian
mất điện

Khu vực mất điện

I/  Khu vực Huyện Cư Kuin

03/5/2016

06g30-15g30

Thôn 85, 86, buôn EBung, buôn ÊGa, buôn Knia, buôn Tiêu xã Ea Tiêu.

07/5/2016

06g30-16g30

Khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, trường PTTH Y Jut, Công ty Cà phê Ea Ktur, Nông trường cao su 19/8; Khu vực thôn 1, 2, 3, 4, 5 xã Ea Ktur; Thôn 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, buôn Ciết xã Ea Tiêu; buôn Ea Hning, buôn Ea Tla, buôn HRa Hnin, thôn Kim Châu, thôn Nam Hòa xã Dray Bhăng; Thôn 11, 14, 24, 25 xã Ea Ning và tất cả các thôn buôn của các xã Hòa Hiệp, Ea Bhốc.

13g30-16g30

Công ty TNHH cà phê Ngon, trạm bơm tưới lô cà phê 4, 5, 6 xã Dray Bhăng

II/ Khu vực huyện Krông Bông

04/5/2016

07g30-11g30

Các xã Khuê Ngọc Điền(Thôn6, 9, 10), Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Cư Drăm, Yang Mao

Các xã Hòa Sơn, Ea Trul và Yang Reh

07g30-16g30

Thị trấn Krông Kmar(TDP 1, 4, 3, 6, 8, 7) và các xã Khuê Ngọc Điền(thôn 1, 2, 3, 4, 11 ,12), Hòa Tân(Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6), Cư Kty(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Hòa Thành(1, 2, 3, 4, 5, 6) và Dang Kang(Buôn Cư Nun A, Cư Ko ÊMong, Dang Kang(Cư Păm, Thôn 2, Thôn 1, Thôn 3)

Các xã Hòa Sơn(Thôn 1), Ea Trul(Buôn Blum, Thôn 1, 3,  Buôn Ea Klut )Yang Reh(Thôn 1).Các xã Yang Reh(thôn 3, Buôn Trốk ắt, Thôn 4)

III/ Khu vực huyện Krông Năng

05/5/2016

07g30-16g30

Xã Đliê Ya, Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông, xã Cư Klông

Buôn Juk, Ea Krái, thôn Ea Đốc, xã Ea Tân, Thôn Lộc Thái, Lộc Bằng, xã Phú Lộc

IV/ Khu vực huyện Cư M’gar

03/5/2016

07g30-16g30

thôn 1, THôn 6- xã EaKiết; Buôn Dhung, Thôn 18, thôn 1, thôn 4, thôn 20, thôn 13, thôn 20 – xã EaMroh

06/5/2016

06g30-15g30

khối 6, Khối 7, khối 3-Thị Trấn Quảng Phú; Thôn Tiến Cường- xã Quảng Tiến; xã EaĐRơng, buôn Sút- Thị trấn EaPôk; buôn Kroa B, Buôn Kroa A, Buôn Yong, Buôn Hô- xã EaĐRơng

07/5/2016

07g30-16g30

Thôn 8, Tân Thành, Tân Lập Xã CưDliêM’Nông, thôn 5, 7, Buôn H’Mông Xã EaKiết

V/ Khu vực huyện Buôn Đôn

06/5/2016

07g30-16g30

Thôn 7, xã Tân Hòa đến toàn bộ xã Cuôr Knia, Thôn 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 xã Tân Hoà, toàn bộ xã Cuôc knia, toàn bộ xã Ea Nuôl, Thủy điện Srepôk 3, Thôn Ealy – xã EaWel, Thôn Ea duất , xã EaWel, Khu vực Thuỷ điện Serepok 3, Thôn Tân Thanh đến toàn bộ xã Ea Nuôl, Buôn Đôn;
Công ty XDCT 507 – K7 – P Thành Nhất – TP.BMT

VI/ Khu vực huyện Krông Búk

04/5/2016

07g30-16g30

Nhà máy thuỷ điện Ea Sup 3, xã Ea Sin, xã Cư Pơng; thôn 6, xã CưNé, huyện Krông Buk.

05/5/2016

07g30-16g30

Thôn Kim Phú và thôn Hợp Thành xã Cư Kpô

VII/ Khu vực huyện Ea H’Leo

03/5/2016

06g30-15g30

Xã EaSol, Trại bò Công ty Cao su EaH’Leo

06g30-09g30

Các xã ĐliêYang, EaHiao, EaSol

05/5/2016

06g30-15g30

Các xã EaKhal, EaTir, 1 phần TT EaĐrăng, Công ty TNHH chế biến cao su Rạng Đông, Công ty cao su EaH’Leo, Công ty Tân Thành Đạt

VIII/ Khu vực huyện Krông Pắc

06/5/2016

06g30-13g30

Các thôn: Chợ, 9, 10, 8, 12, 11, 18, Ea kung; Các buôn Crái A, Kla, M’Bê, M’O, Krông Buk xã Krông Buk. Trạm thu mua nông sản Vinamit, Mỏ đá Km 42 Cty QLĐB QL 26, Ban QLDA Hồ Krông Buk hạ xã Ea Phê, CTy CP Xây dựng 48, DNTN  Chinh Hào, Anh Bảy xã Krông Buk

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...