CupDien.com >> Đắc Lắc >> Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/02/2016 đến ngày 13/02/2016 tại Đắc Lắc

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/02/2016 đến ngày 13/02/2016 tại Đắc Lắc

Không tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/02/2016 đến ngày 13/02/2016 (tức từ ngày 29 tháng chạp tết đến ngày 06 tết)

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...