CupDien.com >> Đắc Lắc >> Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/01/2016 đến ngày 23/01/2016 tại Đắc Lắc

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/01/2016 đến ngày 23/01/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  

Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian
mất điện

Khu vực mất điện

I/  Khu vực Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2016

11g30-13g30

Các thôn 13, 14, 15, 16, 19, 20 – HTX  Đoàn Kết – xã Hòa Khánh, một phần thôn 3 – xã Hòa Phú, dọc QL 14 từ thôn 3 – Hòa Phú đến ngã rẽ vào trường PTTH nội trú Nơ Trang Lơng, Cây xăng Tuấn Hùng 3

19/01/2016

11g30-13g30

Khu vực Làng Thái, thôn 5, thôn 8, thôn 9 xã Hòa Phú, Mỏ đá Công ty Thạch Anh, mỏ đá Công ty Quân Khang, Thủy điện Hòa Phú.

II/  Khu vực huyện Cư Kuin

17/01/2016

07g30-16g30

Khu vực thôn Lô 13 xã Dray Bhăng, Nông trường Cao su 19/8.

III/ Khu vực huyện Lắk

17/01/2016

11g30-13g30

Buôn Bay bi, Buôn Dlây – Xã Đak Nuê, NMTĐ Buôn Tuasarh, TTG 35KV RôMen, xã Krông Nô,huyện Lăk

IV/ Khu vực huyện Krông Bông

21/01/2016

07g30-16g30

Một phần khu vực xã Yang Reh

V/ Khu vực huyện Krông Năng

23/01/2016

07g30-16g30

Các xã: Ea Toh, Ea Tân, Đliê Ya,Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông

VI/ Khu vực huyện Buôn Đôn

20/01/2016

07g30-11g30

Khu vực toàn huyện Buôn Đôn( Trừ xã Ea Bar)

11g30-16g30

Thôn 5 xã EaWel đến xã Krông Na, EaHuar

23/01/2016

07g30-16g30

Buôn Nà xược, thôn 6, 7, 8 – xã EaHuar, Buôn Đôn

VII/ Khu vực huyện Buôn Hồ

21/01/2016

07g30-16g30

Phường An Bình – thị xã Buôn Hồ

22/01/2016

07g30-16g30

Phường Đoàn Kết; TDP Nhơn Bình – phường An Bình; TDP 6, TDP2, TDP4, TDP Đồng Tiến- phường Thiện An; TDP Tân Hà 3, Tân Hà 1 – phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ

23/01/2016

07g30-16g30

Đài  Hà Lan;  xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ

VIII/ Khu vực huyện Krông Búk

18/01/2016

07g30-16g30

Buôn Ea Nho, xã Cư Kpô; thôn 9, thôn15 xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk

21/01/2016

07g30-16g30

Buôn Trang, buôn Ea Nu, Buôn Tân Mai xã Pơng Đrang, Thôn 4 , Thôn 5, Thôn 6, thôn 7, thôn 8 xã Ea Ngai

23/01/2016

07g30-16g30

Khu công nghiệp huyện Krông Buk, Thôn 15 xã Pơng Đrang, khu vực nông trường cao su xã Cư Kpô huyện Krông Buk.

 IX/ Khu vực huyện Ea Kar

20/01/2016

06g00-17g00

TT EaKar trừ buôn Thung, khối 4, 8 và khối 9 , xã Cư Huê trừ thôn Tân Tiến, Tân Tiến 1, 2, Buôn Krơroa; xã EaKmút; xã EaÔ trừ thôn 1A, 2A, 2B và thôn 3A; xã Cư Ni trừ thôn 2, 5, 6, thôn 22 và thôn Ea Sinh 2; xã Cư Elang huyện EaKar

 X/ Khu vực huyện Ea Sup

20/01/2016

07g30-16g30

Toàn bộ khu vực huyện Ea Súp

23/01/2016

07g30-16g30

Toàn bộ khu vực huyện Ea Súp

 XI/ Khu vực huyện Ea H’Leo

17/01/2016

00g00-18g00

Cụm công nghiệp Trường Thành Các xã EaNam, EaKhal, EaTir, ĐliêYang, EaSol, EaHiao, TT EaĐrăng Các xã EaNam,  EaKhal, EaTir, 1 phần TT EaĐrăng (khối 3,4,5,6,7,10,11), Công ty TNHH chế biến cao su Rạng Đông, Công ty cao su EaH’Leo

 XII/ Khu vực huyện Krông Pắc

18/01/2015

07g30-16g30

Các thôn 5, 7,  7A, 7B, 7C, 7D, Buôn Poăn A, Poăn B Xã Ea Phê, Các thôn 4 xã Krông Buk; Các thôn: Chợ, 9, 10, 8, 12, 11, 18, Ea kung; Các buôn Crái A, Kla, M’Bê, M’O, Krông Buk xã Krông Buk. Trạm thu mua nông sản Vinamit, Mỏ đá Km 42 Cty QLĐB QL 26, Ban QLDA Hồ Krông Buk hạ xã Ea Phê, CTy CP Xây dựng 48, DNTN  Chinh Hào, Anh Bảy xã Krông Buk

22/01/2016

07g30-16g30

Trạm bơm Hồ Quận 10, Phước Thịnh, Trạm bơm Công ty cà phê Phước An; Các thôn Phước Thịnh, Lạng Sơn xã Ea Yông. Thôn Tân Bắc xã Ea Kênh.

 XIII/ Khu vực huyện Krông Ana

19/01/2016

07g30-16g30

Buôn Ea Căm, Thôn 1, 2 – TT Buôn Trấp, Buôn Dur 1, Dur 2, Kmăl, Krang, Thôn Sơn Thọ – xã Dur kmăl. Thôn 1, 2, 3, 4, thôn Eabrinh, Buôn K62, BuônChuôi – xã Băng Ađrênh

21/01/2016

07g30-16g30

Buôn EaNa, Thôn Ea Tung, Buôn Đrây, Thôn Thành Công, Thôn Quỳnh Ngọc, Thôn Quỳnh Ngọc II, Thôn Tân Lập, Thôn Tân Thắng, Thôn Tân Tiến, Buôn Tơ Lơ – xã Ea Na; Thôn Hòa Tây, Thôn Hòa Trung, Thôn Hòa Đông, Buôn K’ruê – xã Ea Bông

22/01/2016

07g30-16g30

Thôn Tân Lập, Thôn Tân Thắng, Thôn Tân Tiến, Buôn Tơ Lơ – xã Ea Na; Thôn Hòa Tây, Thôn Hòa Trung, Thôn Hòa Đông, Buôn K’ruê – xã Ea Bông

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...