CupDien.com >> Đắc Lắc >> Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/9/2015 đến ngày 26/9/2015 tại Đắc Lắc

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/9/2015 đến ngày 26/9/2015 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  

Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian
mất điện

Khu vực mất điện

 
 

I/ Khu vực huyện Cư M’gar

 

26/9/2015

04g55-17g00

TT.Quảng Phú, xã Q.Tiến, EaMnang, Quảng Hiệp, CưM’gar, Ea Kpam, Ea Mroh; Xã EaKiết, EaKuếh, Ea Tar, Xã Eah’đinh, Khối 4, Xã EaĐrơng, xã Quảng Tiến, Khối 4, 7 TT.Quảng Phú, Nhà máy tinh bột sắn Xã EaKiết; Xã CưDliêM’Nông, Xã EaTul

 

II/ Khu vực huyện Ea Kar

 

20/9/2015

03g55-17g30

Toàn bộ khu vực huyện

 

III/ Khu vực huyện Krông Păk

 

20/9/2015

03g55-17g30

Toàn bộ khu vực huyện (trừ một phần xã Vụ Bổn)

 

IV/ Khu vực huyện M’Đrắc

 

20/9/2015

03g55-17g30

Toàn bộ khu vực huyện

 

V/ Khu vực huyện Krông Bông

 

20/9/2015

03g55-17g30

Buôn Cư Đhiăt – xã Cư Đ’răm

 

VI/ Khu vực huyện Krông Năng

 

20/9/2015

03g55-17g30

Các xã: Phú Xuân, Ea Đah

 

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...