CupDien.com >> Đắc Lắc >> Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016 tại Đắc Lắc

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  

Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian
mất điện

Khu vực mất điện

I/  Khu vực Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2016

07g30-11g30

Trạm bơm tưới đồi Bà Châu –  thôn 18 xã Hòa Khánh, Nhà điều hành Điện lực Nam Buôn Ma Thuột

II/  Khu vực huyện Cư Kuin

29/01/2016

07g30-16g30

Công ty TNHH cà phê Ngon, trạm bơm tưới lô cà phê 4, 5, 6 xã Dray Bhăng

III/ Khu vực huyện Krông Năng

30/01/2016

07g30-16g30

Ea Toh, Ea Tân, Đliê Ya, Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông

IV/ Khu vực huyện Buôn Đôn

30/01/2016

07g30-11g30

Khu vực toàn huyện Buôn Đôn( Trừ xã Ea Bar)

11g30-16g30

Thôn 5 xã EaWel đến xã Krông Na, EaHuar

V/ Khu vực huyện Buôn Hồ

29/01/2016

07g30-16g30

TDP 10 – phường An Bình; Trạm bơm tưới Tân Hà 3 (T251H), phường Thống Nhất. Phường Đoàn Kết; TDP Nhơn Bình – phường An Bình; TDP 6, TDP2, TDP4, TDP Đồng Tiến – phường Thiện An; TDP Tân Hà 3, Tân Hà 1 – phường Thống Nhất; Công ty Cấp thoát nước; Trạm bơm tưới –  phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

VI/ Khu vực huyện Krông Búk

29/01/2016

07g30-16g30

Buôn Trang, buôn Ea Nu, Buôn Tân Mai xã Pơng Đrang, Thôn 4 , Thôn 5, Thôn 6, thôn 7, thôn 8 xã Ea Ngai; Thôn 9 xã Pơng Đrang, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 9 xã Ea ngai

30/01/2016

07g30-16g30

Khu công nghiệp huyện Krông Buk, Thôn 15 xã Pơng Đrang, khu vực nông trường cao su xã Cư Kpô huyện Krông Buk.

VII/ Khu vực huyện Ea Kar

30/01/2016

06g00-17g00

TT EaKar trừ buôn Thung, khối 4, 8 và khối 9 , xã Cư Huê trừ thôn Tân Tiến, Tân Tiến 1, 2, Buôn Krơroa; xã EaKmút; xã EaÔ trừ thôn 1A, 2A, 2B và thôn 3A; xã Cư Ni trừ thôn 2, 5, 6, thôn 22 và thôn Ea Sinh 2; xã Cư Elang huyện EaKar

VIII/ Khu vực huyện Ea Sup

30/01/2016

07g30-16g30

Toàn bộ khu vực huyện Ea Súp

IX/ Khu vực huyện Krông Pắc

30/01/2016

06g00-17g00

Xã Ea Kly (trừ các thôn buôn: 1, 15, 16, 17, Krái B, Krông Păc); Các thôn Cao Bằng, Vĩnh Sơn, Thăng Quí, Lò gạch Ô. Nguyễn Thái Thụy xã Vụ Bổn huyện Krông Păc. Công ty cà phê 719.

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...