CupDien.com >> Phú Yên >> Thông báo hoãn lịch ngừng cung cấp điện khu vực xã Hòa Hiệp Bắc ngày 08/09/2013 tại Phú Yên

Thông báo hoãn lịch ngừng cung cấp điện khu vực xã Hòa Hiệp Bắc ngày 08/09/2013 tại Phú Yên

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...