CupDien.com >> Phú Yên >> Thông báo hoãn, thay đổi kế hoạch ngừng cung cấp điện ngày 12/09/2015 tại Phú Yên

Thông báo hoãn, thay đổi kế hoạch ngừng cung cấp điện ngày 12/09/2015 tại Phú Yên

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...