CupDien.com >> Gia Lai >> THÔNG BÁO: Lịch ngừng cung cấp điện tỉnh Gia Lai (Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 01/07/2018)

THÔNG BÁO: Lịch ngừng cung cấp điện tỉnh Gia Lai (Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 01/07/2018)

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...