CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 25 (từ ngày 17/6-23/6/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 25 (từ ngày 17/6-23/6/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...