CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cấp điện tuần 07/2015 (từ ngày 11/02/2015 đến 17/02/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cấp điện tuần 07/2015 (từ ngày 11/02/2015 đến 17/02/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...