CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/8/2015-16/8/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/8/2015-16/8/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...