CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/7 đến 28/7/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/7 đến 28/7/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...