CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 01 (từ ngày 29/12/2015-05/01/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 01 (từ ngày 29/12/2015-05/01/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...