CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 05/2016 từ 27/01-02/02/2016 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 05/2016 từ 27/01-02/02/2016 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...