CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 10 (từ 02/03-08/03/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 10 (từ 02/03-08/03/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...