CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 12 từ ngày 18-24/03/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 12 từ ngày 18-24/03/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...