CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13 (từ ngày 23/3-29/3/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13 (từ ngày 23/3-29/3/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...