CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13 từ ngày 25-31/03/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13 từ ngày 25-31/03/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...