CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14 (từ 30/3-05/4/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14 (từ 30/3-05/4/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...