CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14 từ ngày 01-07/04/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14 từ ngày 01-07/04/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...