CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 16 (từ 15-21/4/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 16 (từ 15-21/4/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...