CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 18 (từ 27-03/5/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 18 (từ 27-03/5/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...