CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 20 từ ngày 13-19/05/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 20 từ ngày 13-19/05/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...