CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 22 (từ 27/5-02/6/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 22 (từ 27/5-02/6/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...