CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 24 (từ ngày 10/6-16/6/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 24 (từ ngày 10/6-16/6/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...