CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 34/2016 (từ 17/08/2016 đến 23/08/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 34/2016 (từ 17/08/2016 đến 23/08/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...