CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 35/2013( từ ngày 28-03/8/2013) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 35/2013( từ ngày 28-03/8/2013) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...