CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 36 (từ 02/9/2015-08/9/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 36 (từ 02/9/2015-08/9/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...